Het Stevin-project in woord en beeld

Bij het bepalen van het tracé voor de nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningskabel van deelproject 9 zijn heel wat bestuurlijke instanties betrokken. Zo besliste Elia in nauwe samenwerking met de stads- en gemeentebesturen van Brugge, Damme en Maldegem over het exacte traject van de nieuwe ondergrondse kabelverbinding. Marleen Van Den Bussche, burgemeester van Maldegem, geeft wat meer uitleg over het verloop van de samenwerking met Elia.

Lees verder »»