Het Stevin-project in woord en beeld

Het Stevin-project telt meer dan 80 nieuwe masten en 21 kilometer aan nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen in Oost- en West-Vlaanderen. Dat zijn heel wat bijkomende voorzieningen die een visuele impact op het landschap hebben. Daarom wil Elia via de aanplant van bufferend groen de landschapswaarde verhogen. De Regionale Landschappen Houtland en Meetjesland zijn hierbij onze partners die zorgen voor de praktische uitvoering. “Al meer dan 30 omwonenden in de directe omgeving van het traject hebben dankzij dit project een mooie boom in hun tuin staan.” zegt Eli Vandecasteele, landschapsmedewerker bij vzw Regionaal Landschap Meetjesland.

Lees verder »»