Het Stevin-project in woord en beeld

Bart Pelssers is projectleider van de lijnwerken die Elia uitvoert in het kader van het Stevin-project. Hij coördineert de algemene gang van zaken en leidt de aanleg van de nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen in goede banen. Wat Stevin voor hem betekent en welke concrete taken Bart uitvoert, leest u in dit interview. Lees verder »»