De lokale politie van de stad Brugge verwittigde Elia over drijfzand op het Zeebrugse strand. In deze zone vonden eind vorig jaar graafwerken plaats voor het Stevin-project. Uit een eerste analyse van Elia blijkt dat het omwoelen van het strand om de werfzone te reinigen in combinatie met het springtij mogelijk de oorzaak vormt. De zone met drijfzand blijft zeker tot einde deze maand – tot het volgende springtij – afgesloten. Elia installeerde afbakeningen op het strand die de veiligheid van de strandwandelaars garanderen.

De graafwerken op het strand van Zeebrugge waren noodzakelijk voor de aansluiting van de toekomstige windmolenparken op het Belgische hoogspanningsnet. Dit project van Elia versterkt de energiebevoorradingszekerheid van ons land. Voor deze aansluiting werden grote putten gegraven, maar tijdens de werken verwijderde Elia geen zand van het strand. Begin februari vulde Elia de putten terug op en controleerde achteraf de volledige zone op stabiliteit.

Veilige afbakening van de zone

De politie van Brugge ontving een melding over drijfzand en plaatste een voorlopige afbakening rond deze zone op het strand. Elia werd hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht en installeerde oranje netten en Heras-werfhekken om de veiligheid voor strandwandelaars te garanderen. Bordjes zijn aangebracht op de hekken om de voorbijgangers te waarschuwen voor het drijfzand.

Combinatie springtij en omwoelen strand zijn mogelijke oorzaak

Elia is meteen gestart met een onderzoek naar de oorzaak van het drijfzand. Uit een eerste analyse blijkt dat niet de graafwerken voor het drijfzand hebben gezorgd. Er zijn geen nieuwe putten op het strand ontstaan, en bovendien komt het drijfzand op veel meer plaatsen voor dan enkel ter hoogte van de door Elia gegraven sleuven. Wel is het mogelijk dat het omwoelen van het strand om de werfzone te reinigen in combinatie met het springtij de oorzaak is.

Na het afronden van de werken werd een bovenlaag van 20 à 30 cm in de hele werfzone omgeploegd door een tractor met ripper om het vuil in de ondergrond te verwijderen. Deze tractor werd al vaker ingezet om het strand op te ruimen en leidde nooit eerder tot stabiliteitsproblemen. Het springtij van begin maart zorgde er echter voor dat de bovenlaag van het strand niet meer stabiel is als iemand in deze zone wandelt.

Elia werkt samen met stad Brugge aan oplossing

Elia blijft in permanent contact met de stad Brugge en de lokale politie, en stelt alles in het werk om zo snel mogelijk het strand opnieuw vrij te geven. De zone met drijfzand op het Zeebrugse strand (100m op 250m) blijft zeker afgesloten tot het volgende springtij op het eind van de maand. Hierna zal Elia de stabiliteit van het strand verder opvolgen en vrijgeven in overleg met Stad Brugge indien er zich geen enkel gevaar meer vormt voor drijfzanden.
Afgebakende zone

Similar Posts

Comments are closed.