Begin april zijn de werken aan het Stevin-project gestart in bijna alle deelgemeenten. Hierbij een kort overzicht van de werken die aan de gang zijn:

  • In Zeebrugge zijn de afbraakwerken aan het terrein voor het nieuwe hoogspanningsstation Stevin bijna afgerond. De voormalige tanks en gebouwen zijn afgebroken en het terrein wordt genivelleerd zodat in mei de bouwkundige werken voor het nieuwe hoogspanningsstation kunnen starten
  • Ter hoogte van de centrale van Herdersbrug bouwen we een tunnel onder het Boudewijnkanaal. De tunnel maakt het mogelijk om met de nieuwe ondergrondse 380kV-kabels onder het kanaal door te gaan. Langs beide zijden van het kanaal worden momenteel de schachten gebetonneerd en afgezonken tot op een diepte van 32m
  • In meerdere gemeenten (Zomergem, Damme, Maldegem en Brugge) worden er werftoegangen naar de verschillende mastlocaties geplaatst. Op enkele locaties zijn ze al gestart met de funderingen voor de nieuwe pylonen door gebruik te maken van paalboormachines.
  • Op het ondergrondse kabeltraject is het archeologisch onderzoek nog volop bezig, archeologisch interessante zones worden verder uitgegraven en nauwkeurig onderzocht.

Lees over de werken ook meer in onze eerste nieuwsbrief die we in mei zullen lanceren!

Similar Posts

Comments are closed.