Midden mei werd een belangrijke verwezenlijking van het Stevin-project afgerond. Het nieuwe draadstel van de 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Horta en Eeklo werd in dienst genomen.

Het deelproject 1 omvatte de vervanging van het oude draadstel tussen de hoogspanningsstations Eeklo-Noord en Horta (Zomergem) door een dubbel draadstel en dit over een afstand van 12 km. Eind september 2015 werd hiervoor het oude draadstel uit dienst genomen en ondertussen werd het bestaande draadstel verwijderd, 8 hoekmasten afgebroken, 19 lijnmasten versterkt, 2 eindmasten aangepast alsook nieuwe funderingen gemaakt voor de hoekmasten en versterkt voor de resterende lijnmasten. Daarna werd het nieuwe draadstel met een nieuw type geleider geïnstalleerd. De transportcapaciteit van het circuit werd hierdoor meer dan verdubbeld.

Ook de andere lijnwerken zoals deze tussen Eeklo en Van Maerlant en tussen Gezelle en Stevin  vorderen goed. Er zijn momenteel ongeveer 2/3 van de masten gemonteerd en binnenkort wordt gestart met het trekken van de geleiders op deze lijnen. Ter herinnering: het Stevin-project moet eind 2017 afgewerkt en operationeel zijn.

Similar Posts

Comments are closed.