De lokale politie van de stad Brugge verwittigde Elia over drijfzanden op het Zeebrugse strand. In deze zone vonden eind vorig jaar graafwerken plaats voor het Stevin-project. Elia is een onderzoek gestart naar de oorzaak en installeerde hekken op het strand die de veiligheid van de strandwandelaars garanderen.

De graafwerken op het strand van Zeebrugge waren noodzakelijk voor de aansluiting van de toekomstige windmolenparken op het Belgische hoogspanningsnet. Dit project van Elia versterkt de energiebevoorradingszekerheid van ons land. Begin februari vulde Elia de putten terug op en controleerde de volledige zone op stabiliteit.

De politie van Brugge ontving een melding over drijfzand en plaatste een voorlopige afbakening op het strand. Elia werd hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht en installeerde oranje netten en Heras-werfhekken om de veiligheid voor strandwandelaars te garanderen.

Momenteel onderzoekt Elia de oorzaak van het probleem. Elia is in permanent contact met de stad Brugge en de lokale politie, en stelt alles in het werk om zo snel mogelijk de oorzaak te achterhalen en een oplossing voor te leggen.

Lees ook meer over de werken die uitgevoerd werden op deze pagina.

Similar Posts

Comments are closed.