Elia organiseert in maart enkele infomarkten voor buurtbewoners over de volgende fases in het uitvoeringsproces van het Stevin hoogspanningsproject. Na realisatie van de nieuwe 380 kV-lijn tussen Zeebrugge en Zomergem, worden twee bestaande 150 kV-lijnen aangepakt die ten noorden en ten zuiden van Maldegem lopen. Eén lijn wordt ondergronds gebracht en de andere verdwijnt.

 De bestaande 150 kV-lijn ten noorden van Maldegem (tussen Brugge Zuidervaart en Eeklo Noord – zie traject 9 op kaartje) wordt vanaf het voorjaar van 2018 afgebroken en ondergronds gebracht.

Het tracé van de ondergrondse kabel (zie rode stippellijn op kaartje) is uitgewerkt en goedgekeurd in overleg met de betrokken gemeenten en instanties. De kabel loopt van het station Brugge Waggelwater tot aan Eeklo-Noord, over het grondgebied van Brugge, Damme, Maldegem, Eeklo en Sint-Laureins. De kabel doorkruist geen woonwijken en vermijdt waar mogelijk drukke verkeersaders en private percelen.

Eens de ondergrondse 150 kV-kabel gerealiseerd is, zal Elia in een tweede stap de bovengrondse 150 kV-lijn ten zuiden van Maldegem afbreken (tussen Brugge Waggelwater en Eeklo-Pokmoer – zie traject 10 op kaartje). Na ingebruikname van de 380 kV-lijn (Stevin) én de ondergrondse 150 kV-kabel, is deze oude lijn niet langer nodig.

trace20170103

Om buurtbewoners goed te informeren over het gekozen tracé en de geplande werken, organiseert Elia drie infomarkten in Brugge, Damme en Maldegem. Buurtbewoners en geïnteresseerden kunnen deze infosessies vrij bezoeken.

 • Infomarkt in Maldegem
  maandag 6 maart van 15u tot 20u
  Gemeentehuis Maldegem, Marktstraat 7, Maldegem
 • Infomarkt in Brugge
  dinsdag 7 maart van 15u30 tot 20u
  CC De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221, Brugge
 • Infomarkt in Damme
  donderdag 9 maart van 15u tot 20u
  Administratief Centrum, Vissersstraat 2a, Moerkerke

Start van de werken

Elia wil in mei 2017 de nodige vergunningsaanvragen indienen om in het voorjaar van 2018, na ingebruikname van het Stevin-project, te starten met de aanleg van de ondergrondse kabel en de afbraak van de noordelijke lijn. De afbraak van de zuidelijke hoogspanningslijn is voorzien in 2020, na de realisatie van de nieuwe ondergrondse verbinding.

Meer weten?

Kijk verder op de pagina van het deelproject voor meer info.

 

Similar Posts

Comments are closed.