Elia is gestart met het testen van de landkabels die onlangs zijn aangelegd op het strand van Zeebrugge. De werf behoort tot het grotere Stevin-project dat onder meer de link maakt tussen de windparken op zee en het Belgische elektriciteitsnet. Omdat bij het testen een stof- en watervrije omgeving nodig is, zijn op het strand 4 hoge stellingen gebouwd waarmee de kabels uit het zand worden getild.

Grote zeefinstallatie verwijdert puin

Met het testen van de kabels gaan de werken op het strand van Zeebrugge een laatste fase in. Tegelijkertijd zal Elia ook een deel van de resterende oude strandhoofden verwijderen (ook ‘golfbrekers’ genoemd). Hiervoor wordt tot op een diepte van 4 meter gegraven. Om het bouw- en ander afvalmateriaal daarna uit het zand te verwijderen, gebruikt Elia een grote zeefinstallatie. Het gezuiverde zand wordt teruggeplaatst.

Gevaar voor oorlogsexplosieven

Omdat bij de opruimactie ook oorlogsexplosieven opgeschept kunnen worden, zijn er bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen. De zeefinstallatie wordt ingericht op een aparte locatie op het strand en afgeschermd door containers met een hoogte van 6 meter. Bij een eventuele ontploffing is er geen direct gevaar voor de omgeving.

Strand blijft toegankelijk

Tijdens de zeefwerken blijft het strand van Zeebrugge toegankelijk voor bezoekers dankzij een wandelcorridor van 5 meter breed vlakbij de duinen. Om nieuwsgierigen op afstand te houden is rond de containers een veiligheidsperimeter afgebakend.

Tegen eind juni 2017 zijn alle werken achter de rug zodat het strand terug vrij is tijdens de zomervakantie.

Meer info over dit deelproject vind je ook op deze pagina.

Similar Posts

Comments are closed.