Informatiemarkten over laatste fase Stevin-project

In het kader van de laatste fase van het Stevin-project organiseert Elia drie informatiemarkten in Brugge (19 juni), Maldegem (20 juni) en Damme (21 juni). In totaal verdwijnt in deze laatste fase van het project 53 kilometer aan bestaande hoogspanningslijnen, 35 kilometer daarvan wordt ondergronds gebracht.

Omwonenden kunnen de informatiemarkten telkens doorlopend bezoeken van 17u00 tot 20u00, waarbij zij meer informatie over de werkzaamheden en de timing van de werken krijgen en vragen kunnen stellen aan het projectteam van Elia.

  • Infomarkt in Brugge, dinsdag 19 juni, CC De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221
  • Infomarkt in Maldegem, woensdag 20 juni, gemeentehuis Maldegem, Marktstraat 7
  • Infomarkt in Damme, donderag 21 juni, Administratief Centrum, Vissersstraat 2a

 

Wat houden de werken in?

Afhankelijk van het verkrijgen van de nodige vergunningen starten we vanaf augustus 2018 met werken aan het hoogspanningsnetwerk tussen Brugge en Eeklo. Twee bestaande 150kV-lijnen tussen Brugge en Eeklo worden aangepakt. Eén lijn wordt ondergronds gebracht en de andere verdwijnt.

De nieuwe ondergrondse 150kV-kabelverbinding tussen de hoogspanningsposten in Brugge Waggelwater en in Eeklo-Noord wordt aangelegd vanaf de tweede helft van augustus 2018. Ongeveer gelijktijdig wordt een eerste bovengrondse 150kV-lijn (ten noorden van Maldegem) tussen Brugge Zuidervaart en Eeklo-Noord afgebroken. Van deze bovengrondse lijn worden zes masten, ter hoogte van de Moerkerkse Steenweg 5 in Damme, voorlopig nog niet afgebroken. De afbraak van die zes masten is voorzien voor de lente van 2020 na indienstname van de nieuwe kabelverbinding.

Na realisatie van de nieuwe ondergrondse kabelverbinding verdwijnt in 2020 ook een tweede bovengrondse 150kV-lijn (ten zuiden van Maldegem) tussen Brugge Waggelwater en Eeklo-Pokmoer.

Wil u weten of het traject van de nieuwe ondergrondse kabelverbinding bij u in de buurt passeert? Maak gebruik van het Google Maps kaartje op de startpagina van de Stevin-website.

Similar Posts

Comments are closed.