Mohamad Amri coördineert en begeleidt als Elia-projectleider de aanleg van de nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen Brugge en Eeklo. Samen met Katty Pouilliart van Antea Group houdt Mohamad steeds de vinger aan de pols. Met de geplande infomarkten in het vooruitzicht zetten we naast het project ook hem even in de kijker.

Was u al eerder betrokken bij werken aan het Stevin-project?

Nee, nog niet eigenlijk. In mei werk ik al 5 jaar bij Elia, maar ik heb mij tot nu toe vooral bezig gehouden met andere infrastructuurprojecten. Mijn expertise ligt vooral bij ondergrondse kabelwerken, iets wat voor dit project uiteraard heel relevant is. Hiertussen zaten zowel kleine als grotere projecten verspreid over heel België.

Als projectleider zal u de kabelaanleg op de voet opvolgen en coördineren. Kan u ons in het kort schetsen wat uw takenpakket precies inhoudt?

Als projectleider moet je de projecten van A tot Z opvolgen. Je staat aan het roer van het project. Katty Pouilliart, van Antea Group, en ik zijn al betrokken vanaf de designfase. Tot en met de uitvoeringsfase en de afsluitingsfase blijven we het project opvolgen.

In de eerste plaats bepalen we mee het design van het project en volgen we de voorstudie op. Nadien zorgen we ervoor dat de vergunningen op tijd worden aangevraagd en treffen we de voorbereidingen voor de opstart van de werf. Na ontvangst van de nodige vergunningen kan de werf starten. Vanaf dat moment volgen we de werken op, leiden we de werfvergaderingen, volgen we het financiële luik op en evalueren we op het einde van de werken de aannemers. Eens dit allemaal achter de rug is, sluiten we het project af.

U staat er in dit project niet alleen voor. Kan u de dagelijkse werking van u en uw team kort toelichten?

Iedereen binnen het projectteam voert dagelijks nauwgezet de taken uit waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Dat vraagt veel afstemming. Korte vragen worden via mail of telefoon gesteld en beantwoord. Indien het thema te omslachtig is, wordt er een vergadering belegd. Maandelijks is er een algemene coördinatiemeeting met de program manager, Arianne Mertens, om de stand van zaken te bespreken.

Op dit moment streven we ernaar om de nodige vergunningen in mei in te dienen. Dit is de eerstvolgende mijlpaal die we als team voor ogen hebben.

Er hebben heel wat contacten plaatsgevonden met de betrokken gemeenten. Hoe verliep dit proces?

Het heeft iets meer dan een jaar in beslag genomen om een tracé vast te leggen. Dat was een intensief proces omdat we te maken hebben met een zeer groot en gecompliceerd project. Door de constructieve opstelling van de steden, gemeenten, burgers en overige instanties zijn we toch tot een compromis gekomen. Elke stakeholder heeft uiteraard opmerkingen die soms tegenstrijdig zijn met die van een andere stakeholder. Het is dan belangrijk om op zoek te gaan naar de best mogelijke oplossing voor iedereen.

In aanloop naar de start van de werken in 2018 moet er nog heel wat gebeuren. Welke taken wachten er de komende maanden nog op u?

De volgende mijlpaal is het indienen van de nodige vergunningen. Hierna moet de werf worden voorbereid. Dit houdt in dat we al het materiaal bestellen, ervoor zorgen dat dit op tijd wordt geleverd en dat we de aannemers aanstellen. Vooraleer we starten met de werf houden we een voorbereidende werfstart en een werfstartvergadering met alle betrokken partijen in het project. Hierin wordt nogmaals het project voorgesteld, worden alle veiligheidsmaatregelen besproken en worden alle gemaakte afspraken met de verschillende stakeholders overlopen. We overlopen de uitvoeringsplanning van de aannemer en passen ze eventueel nog aan.

Kan u uitleggen hoe de aanleg van een ondergrondse 150 kV-hoogspanningskabel in zijn werk gaat?

Een ondergrondse 150 kV-verbinding wordt bijna altijd in de rijbaan aangelegd. Om de impact op het verkeer zo laag mogelijk te houden, verdelen we de totale lengte van het tracé in secties. Concreet graven we in de baan een sleuf die we goed afbakenen zodat dit veilig is. Op sommige plaatsen, bijvoorbeeld bij de kruising van een drukke weg of kanaal, voeren we een gestuurde boring uit. Na het graven van de sleuf en de gestuurde boringen trekken we de hoogspanningskabel en vullen we de sleuf opnieuw aan. De beschadigde rijbaan wordt ook steeds hersteld in oorspronkelijke staat.

Deze werkwijze gebruiken we voor de verschillende deelsegmenten waarin het totale tracé is onderverdeeld. Elia werkt in deelsegmenten van ongeveer 1 kilometer om de impact op het verkeer minimaal te houden. De duurtijd om één segment af te werken is ongeveer 6 à 7 weken. We stemmen signalisaties en omleidingen ook af met de politie en de gemeenten om de gevolgen voor het verkeer te beperken.

Similar Posts

Comments are closed.