Elia erkent de bezorgdheid over de potentiële gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden. Meer dan dertig jaar onderzoek heeft echter geen formeel bewijs kunnen leveren dat blootstelling aan elektromagnetische velden met zeer lage frequentie een gezondheidsrisico inhoudt. Het onderzoek heeft het echter ook niet kunnen uitsluiten.

Wat doet Elia op dit vlak?

  • Elia respecteert en voldoet aan alle wettelijk opgelegde normen met betrekking tot het wonen nabij hoogspanningslijnen
  • Elia kiest ook voor installaties (masten met compacte mastarmen) die de magnetische velden zoveel mogelijk beperken
  • Door het toepassen van transpositie van de fasen heffen de  velden van beide draadstellen elkaar gedeeltelijk op en beperken daarmee het totale EM-veld.
  • Elia informeert via de brochure ‘Elektromagnetische velden en het hoogspanningsnet’, die een antwoord reikt op de vele vragen van omwonenden
  • Elia levert ook al verscheidene jaren een actieve bijdrage om de wetenschappelijke kennis te verruimen via diverse onderzoekscentra en universiteiten die deel uitmaken van de Belgian BioElectroMagnetic Group (BBEMG)
  • Elia voert op vraag van omwonenden gratis metingen naar elektrische en magnetische velden uit
Geïsoleerde mastarm