Geluid tijdens te werken

We doen er alles aan om het geluid van de werken tot een minimum te beperken. Zo gebruiken onze aannemers geluidsarme technieken en wordt er enkel gewerkt tussen 7u en 19u. Enkel in uitzonderlijke (nood)gevallen zal hiervan worden afgeweken.

Geluid na de werken

De enige geluidsbronnen die na afronding van de werken hoorbaar kunnen zijn, zijn de transformatoren en reactanties in de hoogspanningsstations. Om deze overlast te beperken en om te voldoen aan de Vlarem-geluidsnorm plaatsen we geluidsmuren. In het Stevin-station komt er ook een talud die een extra buffer vormt.

Bij vochtige weersomstandigheden (mist, regen of sneeuw) kunnen hoogspanningslijnen in de lucht een licht knetterend geluid maken. Dit heet het Corona-effect. Door de vochtige lucht omheen de geleiders geraken de stofdeeltjes elektrisch geladen. Bij de ontlading van die deeltjes hoor je het knisperen. Dit treedt ook nu af en toe op, maar leidt tot nagenoeg geen overlast.