De aanleg van het Stevin-project doorkruist heel wat akkers. Alleen al om de ondergrondse kabels in Brugge te leggen, moeten we een sleuf van 10 km graven. Op verschillende plekken nemen we ook landbouwgebied in om werkzones te maken. De landbouwexpert en de protocolovereenkomst zorgen ervoor dat de landbouwbedrijven in kwestie hier zo min mogelijk hinder van ondervinden.

Herstel van de akkers is prioritair

Omdat Stevin een heel groot project is en Elia niet alle expertise in eigen huis heeft om de impact van het project optimaal in te schatten, hebben we voor het eerst een landbouwexpert ingeschakeld. Luc Pinon is de landbouwexpert die bij Stevin betrokken is. Hij ziet er op toe dat de werken zo weinig mogelijk impact hebben op de omliggende akkers. Dat gaat van de manier waarop we de gronden het best stapelen, tot de aanpak van de drainagewerken of tips over het zaaien van gewassen. Na de werken nemen we de plaatsbeschrijving er bij, zodat de landbouwer zijn terrein in originele staat terugkrijgt. De landbouwer wordt ook verwittigd wanneer de grondlagen teruggeplaatst worden, zodat hij hierbij aanwezig kan zijn indien gewenst.

Goede afspraken met de landbouwbedrijven

Om de werken in goede banen te leiden zijn er ook afspraken nodig. En eventuele schade moet vergoed worden. Om dat op een transparante en uniforme manier te doen, hebben we samen met de Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat een protocol-overeenkomst opgesteld. In het document staan de krijtlijnen die voor alle landbouwers van toepassing zijn.

Gebruikers en eigenaars van landbouwgronden krijgen op twee manieren een vergoeding: enerzijds worden ze vergoed voor de permanente aanwezigheid van de hoogspanningsinfrastructuur. Anderzijds krijgen ze ook compenserende maatregelen voor het gebruik van hun terreinen voor de uitvoering van de werken.

Hieronder lees je zes van de belangrijkste maatregelen uit deze overeenkomst:

  1. Opmaken plaatsbeschrijvingen voor de start van de werken
  2. Opsplitsen van de verschillende grondlagen op basis van de uitgevoerde grondanalyses bij het uitgraven en deze nadien in dezelfde volgorde terugplaatsen
  3. Bij herstelling van het maaiveld worden de nodige maatregelen genomen om bodemverdichting te vermijden
  4. Topografisch opmeten van de bestaande draineringen zodat deze na de werken 
met de grootste zorg hersteld kunnen worden. Indien nodig worden de draineringen over het hele terrein heraangelegd
  5. Opmaken schadeverslagen na de werken

Elia geeft garantie aan landbouwers voor schade aan landbouwmachines en dieren tot twee jaar en voor drainage tot tien jaar na de ondertekening van de tegensprekelijke schadevaststelling

De aanleg van de nieuwe ondergrondse 380 kV-kabel over 10 kilometer zijn ingrijpende werken voor de betrokken landbouwers.  Om de ondergrondse werken toe te lichten organiseerde Elia op 2 december 2015 een infomoment voor de landbouwers uit de buurt. Klik hier voor de presentatie van dit infomoment.