Elia streeft ernaar om eigendommen in de buurt van de werfzone tijdens de werken goed bereikbaar te houden. Indien dat tijdelijk toch niet kan, worden de eigenaars tijdig op de hoogte gebracht en voorzien we een bypass waar mogelijk.

Indien bijkomende maatregelen zoals het wijzigen van de rijroutes of het invoeren van éénrichtingsverkeer nodig zijn, wordt dit altijd op voorhand met de politie besproken.

Meer informatie over tijdelijke maatregelen in uw omgeving ten gevolge van het Stevin-project vindt u op onze nieuwspagina.