Om het Stevin-project te kunnen uitvoeren, is het niet nodig om alle gronden waar hoogspanningskabels of hoogspanningslijnen worden geplaatst, op te kopen. Wel sluiten we een overeenkomst met de huidige grondeigenaren en –gebruikers van de grondgebieden waar het Stevin-tracé doorloopt. Deze overeenkomsten worden afgesloten alvorens de werken van start gaan.

Om tot een overeenkomst te komen, maken we gebruik van een team van onderhandelaars. Dit team voert de gesprekken met de grondeigenaars en –gebruikers en sluit de overeenkomsten af. Maar ook tijdens de werken blijven zij een actieve rol in het project spelen. Zo volgen zij op de voet of gemaakte afspraken worden nageleefd en blijven zij altijd beschikbaar om vragen te beantwoorden of eventuele problemen op te lossen.

Wat bij schade?

Alle schade die er door de werken zou kunnen zijn, wordt vergoed of hersteld. Samen met de aannemer stellen we een plaatsbeschrijving op van de terreinen en woningen in een straal van 50m rond de werfzones. Aan de hand van deze plaatsbeschrijving worden de terreinen achteraf hersteld in hun oorspronkelijke staat.