De tweede en laatste fase van het Stevin-project is volop in uitvoering. Nadat we de voorbije jaren de 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Zeebrugge en Zomergem bouwden en deze eind 2017 officieel in dienst namen, startten we afgelopen zomer met de afbraak en het deels ondergronds brengen van de bestaande 150kV-luchtlijnen tussen Brugge en Eeklo.

Afbraakwerken 150kV-lijn ten noorden van Maldegem op schema

Eind september startte Elia met de afbraak van de bovengrondse 150kV-luchtlijn tussen Brugge en Eeklo (de lijn ten noorden van Maldegem).

Beginnend aan het hoogspanningsstation Eeklo-Noord (ter hoogte van de Ringlaan aan de N49) zijn ondertussen de geleiders (lijnen) uit de eerste 12 masten (P61 tot en met P72) getrokken. De komende weken worden ook de geleiders uit de volgende 16 masten (P73 tot en met P88) richting Brugge getrokken. Vervolgens demonteren we de masten. Tegen het einde van het jaar zullen er 28 hoogspanningsmasten verdwenen zijn.

De afbraak van de lijn loopt nog door tot maart 2019, met uitzondering van de 6 masten met nummers P110 tot en met P115 (gelegen aan de kruising met de zuidelijke af te breken lijn ter hoogte van de Moerkerksesteenweg 5 in Damme). Deze masten worden vanaf de lente van 2020 ontmanteld en afgebroken en dus tijdens dezelfde fase als de afbraak van de 150kV-lijn ten zuiden van Maldegem.

 

Update aanleg kabels tussen Brugge en Eeklo

In augustus startte de aannemer met de werken aan de eerste kabeldelen van het ondergrondse traject tussen Brugge en Eeklo.

Ter hoogte van de Passiedreef (kabeldeel J18 – J19) in Maldegem werd een gestuurde boring uitgevoerd. De kabels werden vervolgens door het boorkanaal en via het open sleufgedeelte naar de verbindingsput J19 getrokken. De werfzone werd daarna opgeruimd.

Ook voor het kabeldeel van aan de Passiedreef tot en met het kruispunt Oostdreef/Eibeystraat (J17-J18) zijn de kabels reeds getrokken, maar zijn de aanvullings- en herstellingswerken nog volop aan de gang. Volgens de huidige planning zullen tegen eind 2018 ook de kabels van aan het kruispunt van de Eibeystraat met de Oostdreef tot voorbij het kruispunt van de Leestjesstraat met de Brieversweg worden getrokken (J16 – J17).

Begin 2019 starten we met de werken aan de kabeldelen ter hoogte van de Brieversweg en de Sareptastraat om vervolgens op te schuiven richting Brugge. Op hetzelfde ogenblik zal er in de andere richting gewerkt worden langs de expresweg N49, richting het hoogspanningsstation Eeklo-Noord.

Similar Posts

Comments are closed.