Nieuwe hoogspanningsmasten, de aanleg van ondergrondse hoogspanningskabels, een tunnel onder het Boudewijnkanaal of werken op het strand in Zeebrugge… Ook in 2016 was en is de verscheidenheid aan Stevin-werken groot. We selecteerden 15 foto’s uit onze uitgebreide beelddatabank die de omvang en de impact van de Stevin-werken in West- en Oost-Vlaanderen mooi in kaart brengen.

Tussen de hoogspanningsstations van Gezelle en Van Maerlant leggen we het hoogspanningsnetwerk ondergronds over een afstand van 10 kilometer (deelproject 4).

Ook de werken onder het Boudewijnkanaal in Brugge lopen verder. Aan beide zijden van het kanaal bouwen we een tunnelschacht met een diameter van 14 meter en een diepte van 32 meter.

Is er licht aan het einde van de tunnel? De 380 kV-kabels lopen over een afstand van 225 meter onder het kanaal door in kokers met een diameter van 2,5 meter.

Stukje voor stukje bouwt Elia aan de nieuwe 380 kV-hoogspanningsmasten van het Stevin-project. Tussen De Spie in Brugge en het Stevin- hoogspanningsstation in Zeebrugge (deelproject 6) zijn alle masten opgebouwd. Tot eind april 2017 bevestigen we de geleiders op deze masten.

Eind maart 2016 trok een helikopter de hoogspanningslijnen tussen enkele masten over het traject tussen Zomergem en Eeklo. Dat leverde enkele spectaculaire foto’s op.

Het Stevin-hoogspanningsstation in Zeebrugge (deelproject 7) krijgt een landschappelijke inkleding om mooi in de omgeving te passen. Dat konden de vele buurtbewoners op zaterdag 1 oktober met eigen ogen komen aanschouwen.

In het voorjaar van 2016 maakte Elia voor deelproject A het strand in Zeebrugge steenvrij tot een diepte van 5 meter. Op reusachtige pontons werden de nodige graafmachines en kranen aangevoerd. Een indrukwekkend zicht.

Oude strandhoofden werden verwijderd om de aanleg van ondergrondse kabels richting het Stevin-hoogspanningsstation mogelijk te maken. Met die aanleg zijn we in september 2016 gestart. Tegen de kerstvakantie zullen de mofputten, waar de kabels aangesloten worden, klaar zijn. Ondertussen worden de kabels ook getrokken. Nog tot juni volgend jaar worden de moffen, of verbindingen tussen de kabels, gemaakt en getest. Onder het natuurdomein De Fonteintjes zijn de gestuurde boringen inmiddels afgerond.

Similar Posts

Comments are closed.