Stevin versterkt het hoogspanningsnet tussen Zomergem en Zeebrugge

De werken omvatten:

  • De aanleg van een dubbele hoogspanningsverbinding van 380 kiloVolt over een afstand van 47 km. De verbinding brengen we deels ondergronds en deels bovengronds aan.
  • De bouw van drie hoogspanningsstations in Zeebrugge, De Spie en Vivenkapelle.
  • De afbraak en het ondergronds leggen van de bestaande 150 kiloVolt-verbindingen.

53 km bovengrondse verbindingen verdwijnen door realisatie Stevin

We versterken het bestaande hoogspanningsnet in West- en Oost-Vlaanderen om een grotere hoeveelheid elektriciteit van de kust naar het binnenland te transporteren. De versterking gaat gepaard met de aanleg van nieuwe bovengrondse en ondergrondse verbindingen. Tegelijkertijd breken we 53 km oude lijnen af en brengen we er 35 ondergronds zodra de nieuwe verbindingen in gebruik zijn.

.. 16 km hergebruik bestaande lijnen/tracé
+ 10 km ondergronds met tunnel onder het Boudewijnkanaal
+ 21 km nieuwe lijnen
47 km hoogspanningsverbinding 380 kV
35 km 150 kV-lijn gaat ondergronds
53 km 150 kV-lijn afgebroken

map-markers-legende-lijn1  Aanbouw Stevin

  Afbraak Stevin

Wat verandert Stevin in elke gemeente?

Gemeente
Zomergem
Eeklo
Sint-Laureins
Maldegem
Damme
Zuienkerke
Blankenberge
Zeebrugge
Hoeveel km komt erbij?
0 km
2,3 km
0,5 km
7,5 km
6,5 km
0 km
0,3 km
3,4 km
Hoeveel km gaat er weg?
0 km
5,1 km
0,2 km
18,6 km
14 km
0 km
0 km
15 km

Horta maakt aansluiting met bestaande netwerk mogelijk

Om het Stevin-project aan te sluiten op het bestaande hoogspanningsnet, startte Elia in 2013 met de bouw van een nieuw hoogspanningsstation in Zomergem. Dit project kreeg de naam Horta. Ondertussen werd dit station onder spanning gebracht. Lees hier het nieuwsbericht.