Is het u al opgevallen? Op al de geplaatste hoogspanningsmasten brengt Elia lichtbebakening aan om de veiligheid van het luchtverkeer te waarborgen. Dat zijn we volgens de verkregen vergunningen verplicht. Elia beperkt de nadelen van deze lichtbebakening voor omwonenden tot een minimum. In overleg met de federale overheidsdienst voor de luchtvaart werken we aan een systeem dat de lichten enkel laat branden op momenten dat dit voor de luchtvaart noodzakelijk is. Dit systeem is uniek in de wereld. Als er geen luchtverkeer is, zullen de lichten gedoofd zijn. Een uitzondering geldt voor de hoogspanningsmasten die zich in de dichte nabijheid van autosnelwegen bevinden.

Na een testperiode begin december volgt de verdere uitrol naar alle masten van het Stevin-project.

Similar Posts

Comments are closed.