De afbraak van de noordelijke 150kV-hoogspanningslijn tussen Eeklo-Noord en Brugge-Zuidervaart loopt volgens planning. De eerste 28 masten (vanaf P61 tot en met P88) zijn volledig afgebroken.

Vanaf april start de afbraak van de luchtlijn op grondgebied Damme. Onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden, zal tegen eind juni de volledige noordelijke hoogspanningslijn afgebroken zijn op uitzondering van enkele pylonen. Omwille van technische redenen worden de mast P89 langs de Koning Albertlaan (N49) en P108, ter hoogte van de Sijseelsesteenweg 19, pas in september afgebroken.

De 6 masten met nummers P110 tot en met P115 (ter hoogte van de Moerkerksesteenweg 5 in Damme) kunnen pas worden verwijderd van zodra de nieuwe ondergrondse kabelverbinding afgewerkt en in dienst is. De afbraak van deze 6 masten staat gepland in de lente van 2020.

 Met de afbraak van de zuidelijke 150kV-hoogspanningslijn tussen Brugge-Waggelwater en Eeklo-Pokmoer starten we begin 2020. Die werken zullen ongeveer een jaar duren.  

Similar Posts

Comments are closed.