Tot en met 21 augustus zal het verkeer op de Baron De Maerelaan in Zeebrugge over één rijstrook per rijrichting rijden. Door onze onderaannemer THV Engema-Eqos worden de geleiders van de bestaande 150kV-lijn verwijderd (zie deelproject 6). Om de baan en de weggebruikers te beschermen worden er kranen langs beide zijden van de Baron De Maerenlaan opgesteld. Deze functioneren als verreikers en verhinderen dat de geleiders op de baan zouden neerkomen in geval van kabelbreuk. De kranen nemen de pechstrook en naastliggende rijstrook in beslag. Voor fietsers is een veiligheidsdoorgang voorzien.

Similar Posts

Comments are closed.