Huidige werken

Bovengrondse lijnwerken

Werken voor de nieuwe masten tussen Eeklo en Vivenkapelle, en De Spie te Brugge en Zeebrugge

Tussen Eeklo-Noord en het overgangsstation Van Maerlant zijn alle werken aan de masten afgerond. Nu de masten een tweede laag verf hebben gekregen, rest er enkel nog het opruimen van de werfpistes rondom de pylonen en het afwerken van de lichtbebakening.

Ook tussen De Spie en het Stevin-station in Zeebrugge zijn de laatste werken aan de gang. Op de bovengrondse masten van de 380kV-verbinding zijn alle geleiders bevestigd en ook hier worden binnenkort alle werfpistes opgeruimd.

Zie ook deelproject 2 en 6.

 


Ondergrondse kabelwerken

Tunnel onder Boudewijnkanaal

Ter hoogte van de centrale van Herdersbrug bouwde Elia een tunnel onder het Boudewijnkanaal. De nieuwe ondergrondse 380kV-kabels gaan via deze tunnel onder het kanaal door. Langs beide zijden van het kanaal werden twee schachten van 14m diameter en 32m diep gerealiseerd. In april 2017 werden  de ondergrondse kabels door de tunnel getrokken. De interne structuren van de tunnel worden nu nog verder afgewerkt.

Ondergrondse kabelwerken 380kV

Eind juli 2017 testen we de eerste twee circuits van de ondergrondse 380kV-verbinding tussen Van Maerlant en Gezelle. We leggen de laatste hand aan het derde en vierde circuit en aan de inspectieputten waar de kabels aan elkaar gelast zijn. Om de verbindingen te beheren en te onderhouden.

Meer info en detailplanning vind je terug in deelproject 4.


Bouw hoogspanningsstations

In Zeebrugge, Vivenkappelle en De Spie bouwden we nieuwe hoogspanningsstations. In Vivenkapelle, aan het overgangsstation Van Maerlant, zijn de laatste werken uitgevoerd: de werfzone werd volledig opgekuist en de laatste elektrische testen vonden plaats. In Zeebrugge (Stevin-hoogspanningsstation) en De Spie (overgangsstation Gezelle) lopen de elektrische werken nog door tot het najaar van 2017.

Zie ook deelprojecten 3-Van Maerlant, 5-Gezelle en 7-Stevin voor een gedetailleerde uitleg van elk hoogspanningsstation.