April 2016 - juni 2017

Tussen het strand van Zeebrugge en het Stevin-hoogspanningsstation aan de Kustlaan legde Elia een nieuwe ondergrondse 220kV-hoogspanningsverbinding aan. Die verbinding wordt de onmisbare schakel om de toekomstige windmolenparken op zee aan te sluiten met het hoogspanningsnet op het land. Om de hinder te beperken legden we de landkabels voor alle windmolenparken in één keer. Deze werken duurden tot eind juni 2017.

Wat hielden deze werken in?

Om de ondergrondse kabels te plaatsen, groeven we eerst sleuven. Dit kan op twee manieren. Op plaatsen waar de ondergrondse verbinding een weg, waterweg of de duinen kruiste, legden we de verbinding aan via een gestuurde boring. Waar dat niet het geval was, gebruikten we normale sleuven. Op het strand plaatsten we verbindingsputten op een diepte van 4m. In deze putten worden in een latere fase de landkabels verbonden met de zeekabels.

Verloop van de werken

  • In voorjaar 2016 maakte aannemer Dredging International het strand in Zeebrugge steenvrij tot een diepte van 5 meter. Hierbij verwijderde hij oude strandhoofden, ‘golfbrekers’ in de volksmond, die onder het zand lagen. Deze werken zijn afgerond.
  • In september 2016 startte fase 2 van dit project: de aanleg van de ondergrondse kabels. Samen met het verwijderen van een laatste stukje strandhoofd en het testen van de kabels duurde de aanleg tot eind juni 2017.

deelproject A Stevin

 

Werkzaamheden verlopen uiterst veilig

Veiligheid en gezondheid in de omgeving van onze installaties zijn onze grootste prioriteiten. Na afloop van de werken houden de ondergrondse kabels dan ook geen gevaar in voor de (kite)surfers en andere strandgebruikers. De kabels zijn voldoende beschermd en bevinden zich op het strand gemiddeld 3,2 meter diep. Ook de aanwezige fauna en flora in het natuurreservaat De Fonteintjes worden maximaal beschermd. Hier bevinden de kabels zich op minstens 18 meter diepte.