1. In de eerste fase wordt het terrein gelijk gemaakt en worden eventuele bestaande gebouwen of stookolietanks afgebroken (enkel van toepassing voor het station Stevin).

10 weken: december 2014 – maart 2015

2. Daarna starten de bouwkundige werken: de constructie van de gebouwen, het inkuipen van de transformatoren en reactanties (inclusief de nodige geluidsmuren), de riolering en de terreinafwerking.

45 weken: mei 2015– maart 2016

3. Vervolgens vinden alle elektrische werken plaats: de installatie van de transformatoren en reactanties, de montage van de GIS-cellen in de gebouwen, de GIS-verbindingen en de montage van de laagspanningsinstallaties.

68 weken: november 2015 – maart 2017

4. Als laatste onderdeel wordt alles uitvoerig getest en wordt de communicatie met het centraal controlecentrum opgezet.

24 weken: december 2016 – september 2017

Gelijklopend met de bouw voeren we ook de landschappelijke inkleding rond de stations uit. De inkleding voor het station in Zeebrugge vatten we zo snel mogelijk aan na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning. Die aanvraag werd ingediend in februari. Meer informatie over de landschappelijke inkleding van de stations vind je hier.