April 2015 – juni 2017

Elia bouwde een nieuwe bovengrondse 380kV-verbinding tussen Eeklo en Vivenkapelle. Deze verbinding loopt nu nog vrijwel parallel met de bestaande 150kV-lijn die van Eeklo-Noord, via Sint-Laureins, naar de Oostrand van Brugge loopt, maar in de zomer van 2018 wordt deze bestaande 150kV-lijn afgebroken.

Verloop van de werken

  • Op verschillende locaties in de gemeenten Eeklo, Maldegem en Damme werden eerst we werftoegangen aangelegd. Daardoor konden we het nodige materiaal ter plaatse brengen om de werken aan de masten uit te voeren.
  • Alle funderingswerken werden in april 2016 afgerond..
  • Daarna werden de masten volledig opgebouwd en de geleiders getrokken. Vervolgens werden de masten verder afgewerkt door afstandhouders en isolatorkettingen te plaatsen
  • In een laatste fase krijgen alle masten een tweede verflaag en ruimden we de werfpistes rondom de pylonen op. Ook de lichtbebakening op de pylonen wordt afgerond. Deze bebakening zal enkel branden bij militaire vliegoefeningen.

Geïsoleerde mastarmen

Elia voorzag de lijnmasten van deze verbinding van geïsoleerde mastarmen. Hierdoor worden de masten kleiner en smaller en zijn bijgevolg ook de visuele impact en de elektromagnetische velden kleiner. De geïsoleerde mastarmen zorgen ervoor dat het uitzicht van de 380kV-lijn aansluit bij dat van een klassieke 150kV-mast.

Bestaande 150 kV-verbinding verdwijnt ondergronds

Om de nieuwe 380 kV-lijn te bouwen brachten we eerst de bestaande 150-kV lijn ter hoogte van Eeklo voor een stuk onder de grond. Deze werken zijn ondertussen afgerond.

Vanaf 2018 brengen we de volledige 150kV-lijn ondergronds (deelproject 9).

Links: Bestaande 150 kV-lijn met klassieke mastarm (48 m hoog)
Rechts: Toekomstige 380 kV-lijn met geïsoleerde mastarm (51 m hoog)

Welke impact heeft dit op het landschap?

Hieronder ziet u hoe het landschap zal evolueren ten noorden van Maldegem voor, tijdens en na de uitvoering van het Stevin-project.

Voor
Tijdens
Na