Januari 2016 – augustus 2017

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van de Europese Unie voor projecten van gemeenschappelijk belang.

Elia legt een nieuw ondergronds tracé van 10 kilometer aan vanaf het overgangsstation Van Maerlant tot aan het bedrijventerrein De Spie in Brugge. Hier bouwde Elia een tweede overgangsstation Gezelle. Dit tracé loopt hoofdzakelijk op landbouwgrond. Meer informatie voor de landbouwers kan je hier terugvinden.

Verloop van de werken

  • Het archeologisch onderzoek werd in november 2015 afgerond.
  • In maart 2015 plaatsten we in Brugge de schachten als voorbereiding voor het boren van de tunnel onder het Boudewijnkanaal. Nadien werden de boringen onder het kanaal afgerond en de binnenstructuur in de schachten uitgevoerd.
  • De graafwerken voor de ondergrondse kabels van de nieuwe 380kV-verbinding zijn begin januari 2016 gestart. De fasering van deze werken wordt weergegeven op het kaartje hieronder. We leggen de laatste hand aan het derde en vierde circuit van de verbinding en aan de inspectieputten waar de kabels aan elkaar gelast zijn om de verbindingen te beheren en te onderhouden.
  • Eind juli 2017 testen we de eerste twee circuits van de verbinding.

Ondergrondse verbinding in 12 delen

Het nieuwe ondergrondse tracé bestaat uit 12 kabels, verdeeld over 4 draadstellen (3 fasen per stel). Tussen elk draadstel voorzien we een ruimte van 3 meter. Alle kabels liggen dus naast elkaar in een sleuf van 16 meter breed en tot 2m20 diep. Om het totale tracé van 10 kilometer aan te leggen, gebruiken we 12 stukken kabel van elk 800 tot 900 meter lang.

Schematische weergave aanleg van een ondergrondse verbinding

Inspectieputten voorzien toegang tot de kabels

Elia voorziet inspectieputten waar de kabels aan elkaar zijn gelast om de verbindingen te beheren en te onderhouden. In totaal komen er 11 inspectieputten die allemaal omheind worden. Ze komen tot ongeveer een halve meter boven de begane grond en worden zo dicht mogelijk tegen de rand van de percelen geplaatst.

Schematische weergave: inspectieput bovenaanzicht
Schematische weergave: inspectieput onderaanzicht

Tunnel onder Boudewijnkanaal

Ter hoogte van de centrale van Herdersbrug bouwde Elia een tunnel onder het Boudewijnkanaal. De nieuwe ondergrondse 380kV-kabels gaan via deze tunnel onder het kanaal door. Langs beide zijden van het kanaal bouwden we twee tunnelschachten met een diameter van 14m en een diepte van 32m. Onder het Boudewijnkanaal werden 2 kokers voorzien waar we eind april 2017 de kabels doortrokken. Bovengronds zal enkel een klein tunnelgebouw zichtbaar zijn.

Schematische 3D-weergave: tunnel onder Boudewijnkanaal met twee schachten en kokers