December 2014 – September 2017

Elia bouwt ter hoogte van de kruising van de N31 (Baron De Maerenlaan) met de N34 (Kustlaan) een nieuw hoogspanningsstation. Dit station zal Stevin heten en is gelegen op het voormalige militaire domein.

Actuele werken

 • Eind 2015 werden de bouwkundige werken in het Stevin-station afgerond. Sinds dit jaar zijn de elektrische werken aan de gang. Alle gebouwen werden van verlichting en verwarming voorzien. Een deel van de schakelapparatuur is reeds geplaatst en er werden ook al enkele transformatoren geplaatst.

 • De elektrische werken lopen nog verder tot het najaar van 2017. Ook de invulling van de landschappelijke inkleding van het station loopt nog tot eind 2017.

Stevin als knooppunt van verbindingen

Het hoogspanningsstation herbergt de schakel- en transformatieapparatuur voor 380kV, 220kV en 150kV en dient als knooppunt voor:

 • de verbinding van 380kV naar het binnenland (Zomergem)
 • de verbinding van 150kV met het lokale net van de kustregio
 • de aanlanding van de kabels 220kV afkomstig van de offshore windmolenparken (op zee).

GIS-installatie en transformatoren

In het hoogspanningsstation installeren we schakelapparatuur van het type GIS (Gas Insulated Switchgear), de transformatoren die zorgen voor het omzetten van de spanning en de reactanties. Rond deze laatste twee worden geluidsmuren geplaatst om de hinder te beperken en zo te voldoen aan de Vlarem-geluidsnormen. Ze worden eveneens op een vloeistofdichte inkuiping geplaatst.

Inkleding terrein afgestemd op Oudemaerspolder

Rondom de technische installaties voorziet Elia een landschappelijke inkleding die is afgestemd op de Oudemaerspolder. Zo voorzien we onder andere deze elementen:

 • Een houten gevelbekleding, een geknikte dakvorm en een groendak die de gebouwen camoufleren.
 • Parallel met de Kustlaan vormt een grondwal zowel een fysieke als visuele barrière tussen Strandwijk en het station.
 • Bomenrijen langs de Polder en Baron De Maerenlaan.
 • Grote waterbuffer ten zuiden van het station.
 • De ontwikkeling van een natuurzone tussen de waterbuffer en het station.
 • In het westelijke punt van het terrein wordt een parking voorzien die als vervanging dient voor het huidige, meer westelijk gelegen, parkeerterrein langs de Kustlaan.
 • Het parkeerterrein krijgt een groene uitstraling door de aanplanting van krentenboompjes tussen de parkeervakken.
 • Heraanleg van enkele fietspaden.
Toekomstbeeld hoogspanningsstation Stevin in omgeving
1 – Architecturale uitwerking gebouwen
2 – Talud met dubbele bomenrij
3 – Groenbuffer
4 – Waterbuffer
5 – Natuurzone
6 – Parkeerterrein en fietspaden

Verplaatsen van het conversiestation Nemo naar de site van Herdersbrug in Brugge

Elia heeft in overleg met de stad Brugge en de lokale betrokkenen beslist om het conversiestation Nemo niet op het terrein naast het Stevin-station in Zeebrugge te bouwen. De nieuwe locatie voor het Nemo- conversiestation is voorzien in de industriezone Herdersbrug in Brugge. Het conversiestation Nemo zal dan ook op het station Gezelle aangesloten worden om zo geconnecteerd te worden met het Belgische elektriciteitsnet.

1 – Locatie hoogspanningsstation Gezelle
2 – Locatie hoogspanningsstation Nemo
img-project7-4logoNemo

Wat is Nemo?

Nemo is de projectnaam voor een nieuwe onderzeese gelijkstroomverbinding tussen België en het Verenigd Koninkrijk. De stroom uit deze verbinding wordt aan land via een conversiestation omgezet in wisselstroom om aangesloten te kunnen worden op het bestaande hoogspanningsnet. Dankzij dit project kunnen beide landen elektriciteit uitwisselen wat zorgt voor een betere elektriciteitsbevoorrading.

Meer informatie over Nemo vindt u op de website http://www.nemo-link.com/nl/.