Juli 2017 – midden 2018

Elia installeert een nieuwe ondergrondse 150kV-verbinding tussen het nieuwe hoogspanningsstation Stevin en het bestaande station aan de Blondeellaan in Zeebrugge. Hiermee maken we een verbinding tussen het lokale 150kV-net in de kustregio en de belangrijke Stevin-380kV-as. Het tracé tussen de twee hoogspanningsstations werd uitvoerig besproken met de verschillende partijen en ligt ondertussen vast.

Het tracé van de nieuwe dubbele ondergrondse verbinding start vanaf het Stevin-station via de Baron De Maerelaan. Ter hoogte van het Total tankstation kruisen de kabels via een gestuurde boring zowel de gewestweg als de spoorwegenbundel tot aan de Lanceloot Blondeellaan. Deze volgen we verder tot aan het station 150kV Zeebrugge.

Het tracé van de nieuwe dubbele ondergrondse verbinding start vanaf het station Stevin via de Baron De Maerenlaan. Ter hoogte van het Total tankstation kruisen de kabels via een gestuurde boring zowel de gewestweg als de spoorwegenbundel tot aan de Lanceloot Blondeellaan. Deze volgen we verder tot aan het station 150kV Zeebrugge.