Elia legt tussen Vivenkappelle en industrieterrein De Spie nabij Brugge een nieuwe ondergrondse 380 kV-verbinding aan van 10 km. Maar die verbinding leggen we niet in één keer aan. Het hele tracé van 10 km splitsen we op in 12 delen. Per deel nemen de werken ongeveer 4 maanden in beslag. Om de werken binnen de vooropgestelde uitvoeringstermijn af te ronden, werken we gelijktijdig aan de verschillende delen.

Als bouwheer zijn we verantwoordelijk voor de archeologische monumenten die zich in de werfzone bevinden. Samen met het agentschap Onroerend Erfgoed en de intergemeentelijke dienst Raakvlak wordt er daarom een archeologisch onderzoek uitgevoerd.

In een eerste fase werd een onderzoek met boringen uitgevoerd in 2013. Tussen januari en augustus 2015 vindt de tweede fase plaats met het proefsleuvenonderzoek en dit over ongeveer 75 procent van het traject.

Lees hier meer over het archeologisch onderzoek en zijn vondsten.

Proefsleuvenonderzoek

In een straal van 50 m rond de werfzone en in de invloedzone van de bronbemaling maken we plaatsbeschrijvingen op. Samen met de onderaannemers gaan we op pad om de terreinen en de woningen nauwkeurig in kaart te brengen. Zo kan nadien alles in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden. Als dat is gebeurd, worden de terreinen voorbereid en de nodige toegangswegen aangelegd.

Gestuurde boring

In een volgende fase graven we de sleuven. Dit kan op twee manieren. Op plaatsen waar de ondergrondse verbinding een weg, waterweg of waterloop kruist, leggen we de verbinding aan via een gestuurde boring of een tunnel. Als dat niet het geval is, wordt er een normale sleuf gegraven. De teelaarde en de dieper gelegen gronden worden gescheiden van elkaar gestockeerd in de werfzone.

Eenmaal de sleuf van een gedeelte (800-900m) klaar is, worden de kabels met behulp van kabeltrekmachines op hun plaats gerold. We leggen ze onder een speciaal soort zand (dolomiet) om de warmte beter te verspreiden en onder afdekplaten om ze te beschermen. Nadien vullen we de sleuf verder aan met de uitgegraven grond. De totale werfzone kan tot 55 m breed zijn, afhankelijk van de beschikbare ruimte.

Lossen van kabelhaspel
Afdekplaten
Kabeltrek
Tent voor lassen
Kabelhaspel
Inspectieput

Op het einde van de werken kijken we terug naar de plaatsbeschrijving en herstellen we de terreinen opnieuw in hun oorspronkelijke staat.