De aanleg van toegangswegen dient om materiaal en personeel ter plaatse te brengen. Een plaatsbeschrijving die voorafgaat aan de werken zorgt ervoor dat we het terrein terug in de oorspronkelijke staat kunnen herstellen.

De toegangswegen zijn ongeveer 5,5 m breed. Waar mogelijk doen de bestaande paden dienst. Op andere plaatsen gebruiken we steenslag, houten schotten, rijplaten of overbruggingen om een werfpiste te maken.

Werfpiste met rijplaten
Werfpiste in steenslag
Uitvoeren van sonderingen voor de werken

Rond de masten worden werkplatformen aangelegd. Die zijn gemaakt met stalen rijplaten of houten schotten als de terreinen drassig zijn. De omvang en de plaats van werkplatformen zijn afhankelijk van het type werk (funderingswerken, mastmontage of trekken geleiders), het type mast, de omvang van de werken en de omgeving van de mast.

Werkplatform aan bestaande mast
Werkplatform aan bestaande mast

We passen twee uitvoeringsmethodes toe voor de fundering van de masten. De keuze voor een bepaalde methode is afhankelijk van het masttype, de ondergrond en of het een bestaande of een nieuwe verbinding is.

Uitvoeringsmethode via micropalen

Micropalen versterken de fundering van bestaande masten om de kracht van de nieuwe draadstellen op te vangen. Zo wordt de stabiliteit gegarandeerd. Er worden drie tot vier micropalen toegevoegd aan elke mastvoet. Per mast duren de werken ongeveer acht weken.

Uitvoeringsmethode via boorpalen

De fundering van nieuwe masten bestaat uit één, twee of drie boorpalen per mastvoet. Lijnmasten krijgen er een, hoekmasten twee en stop- en eindmasten zelfs drie. De funderingswerken voor lijnmasten nemen ongeveer zes weken in beslag. Voor hoek-, stop-, en eindmasten duurt dat ongeveer twaalf weken. De bouwput heeft een oppervlakte van +/-25m² per mastvoet waarbij bronbemaling nodig is.

Micropaalmachine
Boorpaalmachine
Betonwerken
Afgewerkte versterking funderingen
Bouwput
Afgewerkte fundering nieuwe mast

Bij de versterking van bestaande masten voeren monteurs aanpassingen uit door zelf in de mast te klimmen. Kranen hijsen grote onderdelen omhoog en de monteurs bevestigen de stukken aan elkaar.

Bij het plaatsen van nieuwe masten worden geassembleerde stukken op elkaar gestapeld. Monteurs bevestigen die vervolgens aan elkaar. Als laatste worden de armen van de hoogspanningsmast bevestigd. Hier worden de kabels aan vastgemaakt.

Voor elke mast rekenen we op drie weken om de montage uit te voeren. Nadien worden ze nog twee keer geverfd om onder andere corrosie tegen te gaan.

Assemblage deelstukken
Montage deelstukken
Montage deelstukken

Als de masten geplaatst zijn, kunnen we de kabels ophangen. Een helikopter trekt een eerste nylon trekdraad over de verschillende masten die op het einde verbonden worden met een dikkere en sterkere stalen trekkabel. Die trekkabel wordt over de trekwielen getrokken door middel van een trekstation. Aan de stalen trekkabel bevestigen we de eigenlijke geleider.

Vervolgens worden de geleiders vastgemaakt aan de isolatoren van de masten. Dit proces herhalen we meerdere malen totdat alle geleiders getrokken zijn. Eén geleider wordt steeds tussen twee hoekmasten of eindmasten getrokken.

Geleiderhaspel
Trekstation
Trekken van geleiders met helikopter
Trekken van geleiders met helikopter

Op het einde van de werken herstellen we de terreinen zoals ze in de plaatsbeschrijving zijn omschreven.

Meer informatie over eventuele schade aan uw eigendom vindt u hier.