Stevin in de tijd

De werken van het Stevin-project zijn gestart in 2015. Gedurende drie jaar werken onze medewerkers aan de uitbouw van het tracé door

  • nieuwe hoogspanningslijnen aan te brengen en bestaande lijnen te versterken
  • nieuwe ondergrondse kabels van 380 kV en 150 kV aan te leggen
  • drie hoogspanningsstations te bouwen
  • een tunnel onder het Boudewijnkanaal te graven

Waar wordt wanneer gewerkt?

Stevin bestaat uit tien deelprojecten. Voor elk deelproject kan u in de grafiek hieronder zien welke werken, op welk tijdstip, in welke gemeenten plaatsvinden.

De eerste acht deelprojecten zijn voor de aanbouw van het Stevin-tracé. De twee laatste deelprojecten bestaan uit de afbraak van de twee huidige hoogspanningslijnen die vanaf dan overbodig worden. Eerst is de noordelijke bovengrondse 150 kV-lijn aan de beurt. Daarna breken we de zuidelijke 150 kV-lijn af, nadat de nieuwe ondergrondse verbinding tussen Eeklo en Brugge in gebruik is genomen.