We voerden een landschapsstudie uit voor het Stevin-project. Daarin staat hoe we via groenaanplanting de visuele impact van de nieuwe verbindingen kunnen verminderen. Die herinrichting willen we samen met de omwonenden van de polderstreek en de regio uitvoeren. Zo kunnen de gemeenten en hun inwoners op hun eigen grondgebied groenaanplanting voorzien.

Om deze groenaanplanting te verwezenlijken hebben we een fonds opgericht. U kan hier als omwonende een beroep doen om groen aan te planten op uw perceel. De Regionale Landschappen Houtland en Meetjesland, onze partners voor de herinrichting, gaven hierover uitleg op enkele info-avonden. Kon u er niet bij zijn, maar bent u toch geïnteresseerd, neem dan zeker contact met hun op.

Meer informatie vindt u ook op de websites van de Regionale Landschappen.

De landschapsstudie zelf kan u hier downloaden.

© RLM – Infosessie in Sijsele
© RLM – Elia realiseerde een gelijkaardig herinrichtingsproject in Zomergem bij het hoogspanningsstation HORTA in samenwerking met RLM

Nieuwe bomen vervangen gekapte bomen

Voor de realisatie en de veiligheid van het Stevin-project is Elia genoodzaakt om tijdens de werken op bepaalde plaatsen bomen te kappen. We proberen het aantal bomen dat we moeten kappen te beperken. Waar mogelijk wordt er enkel gesnoeid. Eigenaars van de bomen krijgen een gepaste vergoeding en waar mogelijk planten we ook op dezelfde plaats nieuwe bomen aan.