De bovengrondse 150 kV-hoogspanningslijn tussen Eeklo en Brugge is ter hoogte van het hoogspanningsstation in Eeklo-Noord ondergronds gebracht. Die omschakeling over een afstand van een halve kilometer was nodig om ruimte te bieden aan de nieuwe 380 kV-lijn die tussen Zomergem en Damme zal lopen. Deze lijnen gingen elkaar namelijk bovengronds kruisen. Het was dus eenvoudiger om deze lijn gedeeltelijk ondergronds te brengen.

Het volgende fotoverslag geeft een impressie van deze voorbereidende werken.

De eerste stap was de aanleg van open sleuven om de ondergrondse kabels in te kunnen trekken.

Vervolgens bouwden we een nieuwe sterkere mast die de ondergrondse kabels terug kan verbinden met de bovengrondse lijn.

Toen die nieuwe pyloon eenmaal recht stond, brachten we via een kraan de kabels van de oude naar de nieuwe mast over. Omdat die hoogspanningslijn over de expressweg in Eeklo loopt, werden de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Zo sloot de politie gedurende twee dagen de N49 drie keer af, telkens voor een kwartier.

Nu deze werken voltooid zijn, bouwen we verder aan de nieuwe bovengrondse 380 kV-hoogspanningslijn tussen Horta in Zomergem en het nieuwe overgangsstation Van Maerlant in Damme.

Similar Posts

Comments are closed.