Tussen 5 en 16 oktober wordt de populierenrij gerooid op de Moerkerkesteenweg (tussen de Pijpeweg en de Vierscharestraat) in de stad Damme. Alle verkeer volgt een omleiding. Het rooien vindt plaats op weekdagen tussen 8 en 18 uur.

In Vivenkapelle in Damme komt de nieuwe 380 kV-verbinding van het Stevin-project. Omdat de kabels voor deze verbinding ondergronds gelegd worden, moeten we een sleuf graven en daarom ook bomen rooien. Samen met Stad Damme werd beslist om alle 29 populieren weg te halen, omdat ze bij stormweer niet veilig zijn. Dikke takken kunnen breken, op de weg vallen en zo gevaarlijk zijn voor het verkeer.

Verkeershinder van 5 tot 16 oktober

Om de werken veilig uit te voeren, volgt alle verkeer een omleiding.

  • Het doorgaand autoverkeer rijdt via Sijsele (N9). Het lokale autoverkeer kan omrijden via de Vivensteenweg en de Pijpeweg.
  • Het fietsverkeer kan gebruik maken van de Legeweg.
  • De lijnbus Brugge-Middelburg zal een omweg volgen.

Aanplanting nieuwe zomereiken

Na de aanleg van de nieuwe hoogspanningslijn worden er nieuwe zomereiken aangeplant. Dat is dezelfde soort die er al in de tweede helft van de straat staat. Als we dat doortrekken, creëren we zo een dreef. De aanplanting gebeurt in samenwerking met het Regionaal Landschap Houtland.

Zie ook website van de gemeente Damme.

Similar Posts

Comments are closed.