Vanaf 12 september zijn er opnieuw werken op en rond het strand in Zeebrugge. Elia legt een ondergrondse 220 kV-hoogspanningsverbinding aan tussen de zeelijn en het Stevin-hoogspanningsstation aan de Kustlaan. Deze werken duren tot eind juni 2017.

Waarom vinden deze werken plaats?

Deze ondergrondse verbinding is een onmisbare schakel om de toekomstige windmolenparken op zee aan te sluiten met het hoogspanningsnet op land. Om de hinder te beperken leggen we de landkabels voor alle windmolenparken in één keer.

Wat houden deze werken in?

Om de ondergrondse kabels te plaatsen graven we eerst sleuven. Dit kan op twee manieren. Op plaatsen waar de ondergrondse verbinding een weg, waterweg of de duinen kruist, leggen we de verbinding aan via een gestuurde boring. Als dat niet het geval is, wordt een normale sleuf gegraven. Op het strand plaatsen we verbindingsputten op een diepte van 4m. In deze putten worden in een latere fase de landkabels verbonden met de zeekabels.

Hinder

De werken op het strand vinden normaal gezien plaats op weekdagen tussen 6.00 en 22.00 uur. Tijdens de werkzaamheden is het strand ter hoogte van de werken enkel toegankelijk tussen de werkzone en de duinen. Tijdens de zomermaanden juli en augustus 2017 zal het hele strand opnieuw volledig toegankelijk zijn. De toegangsroute naar de werkzone verloopt deels via de Westerdam voor zwaar materieel en deels via de Londenstraat en de zeedijk voor de dagelijkse werftoegang en licht transport. Het situeringskaartje hieronder geeft een detail van de werkzone, de toegangen en het volledige traject van deze verbinding.

Zeebrugge_werken

Op deze pagina vind je meer informatie over deze werken.

Similar Posts

Comments are closed.