Deze maand startte de aannemer met de aanleg van ondergrondse kabels tussen het overgangsstation Van Maerlant in Damme en het overgangsstation Gezelle op het toekomstig bedrijventerrein De Spie in Brugge. Om te beginnen graaft de aannemer sleuven van zestien meter breed en meer dan twee meter diep. Wanneer het graafwerk gedaan is, trekt de aannemer de hoogspanningskabels van 380 kV door de sleuven en zal het geheel terug aangevuld worden met grond. Deze werken gebeuren hoofdzakelijk op landbouwgrond.

Om het totale tracé van tien kilometer aan te leggen, werkt de aannemer met twaalf aaneensluitende deelgebieden. In elk deelgebied legt hij kabels van 800 tot 900 meter, die in inspectieputten aan elkaar worden gelast. Deze kabelwerken duren tot begin 2017.

Surf naar deze pagina voor meer info en een gedetailleerde fasering van deze nieuwe ondergrondse verbinding.

Similar Posts

Comments are closed.