April 2015 – juni 2016

Elia verving het huidige draadstel tussen de hoogspanningsstations Eeklo-Noord en Horta (Zomergem) door een dubbel draadstel. Elk van deze draadstellen bestaat uit drie elektrische fasen of draden. De vervanging van de hoogspanningslijn vond plaats over een afstand van 12 km.

Versterken masten noodzakelijk

Dit deel van de hoogspanningslijn bestaat uit 29 masten. Om de nieuwe draadstellen te dragen, moesten ze versterkt worden. Bij 21 masten voerden we daarom funderingswerken en mastversterkingen uit. De 8 hoekmasten werden helemaal vervangen. Zowel de lijn- als de hoekmasten kwamen op dezelfde locatie en kregen hetzelfde uitzicht.

Bestaande hoogspanningslijn met één draadstel
Simulatie van toekomstige hoogspanningslijn met twee draadstellen

Verloop van de werken

  • Op verschillende locaties in de gemeenten Zomergem en Eeklo legden we werftoegangen aan. Daardoor konden we het nodige materiaal ter plaatse brengen om de werken aan de masten uit te voeren.
  • Tussen april 2015 en maart 2016 voerden we funderingswerken uit aan de 29 masten (mast 1 tot mast 29). Funderingswerken voerden we zowel uit aan de masten die we versterkten en aan de masten die we volledig vervingen.
  • De mastversterkingen (21 masten) voerden we na de funderingwerken uit.
  • Vanaf oktober 2015 werden de oude geleiders verwijderd en de nieuwe getrokken. Hiervoor werden langsheen openbare wegen ook beschermportieken geplaatst.
  • Ondertussen zijn alle grote werken afgerond en werd de lijn tijdens een testfase een eerste keer in dienst genomen eind juni 2017.
  • Op de lijn worden momenteel nog enkele kleine afwerkingen uitgevoerd en wordt ook de lichtbebakening geïnstalleerd. Deze bebakening zal enkel branden bij militaire vliegoefeningen.

Hoog-performantiegeleiders tussen Zomergem en Eeklo

Na het aanpassen van de masten plaatste Elia de geleiders. Dit zijn de lijnen die de elektriciteit vervoeren. We kozen voor een nieuw type geleiders die een hoger vermogen kunnen vervoeren. Hierdoor kon het traject van de bestaande hoogspanningslijn behouden blijven en veranderde er weinig aan het uitzicht.

Wat is het verschil tussen een lijnmast en een hoekmast?

Elia maakt gebruik van lijnmasten wanneer alle masten in één lijn achter elkaar worden geplaatst. Op plaatsen waar het tracé moet afwijken van de rechte lijn zijn hoekmasten nodig. Deze zijn zwaarder omdat ze een grotere trekkracht van de lijnen dragen. De geleiders worden aan de haken van de mastarmen vastgemaakt om zo een hoek te vormen.