April 2015 – juni 2017

Elia bouwt een nieuw stuk bovengrondse verbinding van 1 kilometer vanuit De Spie. Dit stuk wordt verbonden met het tracé van de bestaande mastenrij van de 150kV-lijn Blauwe Toren-Zeebrugge. Dit tracé volgt Stevin over een afstand van 4,5 km. Via een nieuw stukje bovengrondse lijn van 3 km bereikt de verbinding het nieuwe hoogspanningsstation Stevin. De overige masten van de bestaande 150kV-lijn Blauwe Toren-Zeebrugge worden afgebroken.

Verloop van de werken

  • Op verschillende locaties in Brugge en Zeebrugge legden we werftoegangen aan. Daardoor konden we het nodige materiaal ter plaatse brengen om de werken aan de masten uit te voeren.
  • Van maart 2015 tot oktober 2016 voerden we funderingswerken uit aan de 23 masten (mast 1 tot mast 23) van dit deelproject.
  • In juli 2015 begonnen we met het verwijderen van de geleiders van de bestaande 150kV-verbinding. In het najaar volgde de afbraak van de masten.
  • In augustus 2015 startten we in Brugge met de opbouw van de eerste mast. De opbouwwerken van deze eerste werden in september 2015 afgerond. In Zeebrugge plaatsen we de eerste masten vanaf oktober 2015.
  • Anno juli 2017 zijn op alle masten de geleiders bevestigd en worden de werfpistes opgeruimd. ook de lichtbebakening op de masten wordt afgerond. Deze bebakening zal enkel branden bij militaire vliegoefeningen.

Geïsoleerde mastarmen

Voor de lijnmasten van deze verbinding voorzien we geïsoleerde mastarmen. Hierdoor wordt de hoogte en de breedte van de masten kleiner en zijn bijgevolg ook de visuele impact en de elektromagnetische velden kleiner. De geïsoleerde mastarmen zorgen ervoor dat het uitzicht van de 380 kV-lijn aansluit bij dat van een klassieke 150 kV-mast.

Links: Bestaande 150 kV-lijn met klassieke mastarm (48 m hoog) Rechts: Toekomstige 380 kV-lijn met geïsoleerde mastarm (51 m hoog)
Toekomstbeeld